Beyoğlu Genel Sekreterliği'nin Programı Kapsamında Verimlilik, Sağlıkta Kalite ve Klinik Kalite Standartlarına Göre Değerlendirildik. 23.05.2017