KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

ORGANİZASYON YAPISI
KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİMİ BİRİMİ
KOMİTELER


•     Hasta Güvenliği Komitesi


•     İSG Kurulu-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi


•     Eğitim Komitesi


•     Tesis Güvenliği Komitesi


•     Enfeksiyon Kontrol Komitesi


•     Hasta ve Yakınları Görüşlerini Değerlendirme Ekibi


•     Çalışanların Görüşlerini Değerlendirme Ekibi


•     Bina Turu Ekibi


•     Mavi Kod Ekibi


•     Beyaz kod Ekibi


•     Kırmızı Kod Yönetimi Ekibi


•     Bilgi Yönetimi Komitesi


•     Antibiyotik Kontrol Ekibi


•     Tıbbi Cihaz Kontrol Ekibi


•     Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi-HAP Hazırlama Komisyonu


•     Acil durum Olay Yönetim Ekibi


•     İlaç Yönetimi Ekibi


•     Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu

 

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI


EĞİTİM PLANI


ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI


•     Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği
•     Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik


LİNKLER


•     www.kalite.saglik.gov.tr